Nivå 1: Mycket lätt paddling: Dessa turer kräver ingen tidigare paddelerfarenhet men självklart behöver du vara simkunnig.

Nivå 2: Lätt paddling: Du har paddlat någon gång tidigare, kanske i mindre vatten som småsjöar eller lugna havsvikar. Våra tips beräknas på att du paddlar i lugn och skön fart, cirka 2 km/h.

Nivå 3: Medelsvår paddling: Du har paddelvana och klarar paddling i skyddade vatten och en del vågor. Du håller en hastighet på mellan 2 och 5 km/h.

Nivå 4: Krävande paddling: Du har god kajak- och friluftsvana och hanterar oskyddat vatten. Dessa turer kräver kunskap i kamraträddning samt att du klarar av att paddla i hög sjö. Dagsetapper upp till 40 km/dag. Klarar marschhastighet upp till 6 km/h.

Nivå 5: Mycket krävande paddling: Du har god kajak- och friluftsvana och klarar oskyddat vatten i mycket varierande förhållanden. Paddlingen kräver goda kunskaper i räddningsteknik. Dagsetapper ligger upp till 50 km/dag och du håller en marschhastighet upp till 7 km/h.