VÄRLDSARVET HÖGA KUSTEN

För ungefär 20 000 år sedan var den senaste istiden som kallast och inlandsisen som störst. Och det var just här över Höga Kusten var den var som tjockast i hela världen – hela 3 kilometer. Denna tunga ismassa tryckte ner jordskorpan ungefär 800 – 1000 meter.

När isen tillslut började smälta så lättades trycket och landet började åter resa sig. För 10 500 år sedan hade det smält så mycket att det var isfritt och landmassan hade höjts upp cirka 500 meter så det stack upp små öar och skär ur havet. En av dessa öar var Skuleberget som spolades blankt av havet och kallas just för kalottberg.

Idag har bergen rest sig totalt 800 meter och man räknar att det återstår cirka 100 meter innan landhöjningen avtar.

BILA TILL FINLAND?

När landhöjningen var som störts steg marken med hela 10 centimeter per år. Idag höjs landet med 8 mm per år. Även om vi inte fullt vet så mycket om framtiden räknar man med att landet kommer höjas ungefär 100 meter till.

Det skulle betyda att vi om ungefär 2 000 år skulle få en landförbindelse mellan Umeå och Vasa och Bottenhavet skulle bli Europas största sötvattensjö. Men om uppvärmningen av jorden fortsätter så kommer polarisarna att smälta vilket leder till en högre havsnivå och landhöjningens effekter motverkas.

3 SPÅR ATT UPPTÄCKA

Den senaste istiden har lämnat tydliga spår i Höga Kusten. Isräfflor på Skuleberget, gigantiska fält av stenar i Nationalparken och världens högsta kustlinje. Detta gör Höga Kusten världsunikt.

KALOTTBERG

När inlandsisen smälte undan stack det upp ett antal öar vars toppar inte spolades blanka av havet. Dessa öar är idag höga berg med växtlighet som en mössa på toppen, en så kallad kalott där det växer skog. Skuleberget är det mest kända kalottberget och ett besök på berget är ett måste under din Höga Kusten vistelse.
Vandra: Höga Kusten Stigen >>
Linbana: Höga Kusten Liften >>
Vackra vyer: Skulebergets Toppstuga >>

HÖGSTA KUSTLINJEN

På Skuleberget kan du uppleva världens högsta kustlinje. För cirka 10 000 år sedan stack Skuleberget upp som en ö i havet och toppen blev aldrig översköljd av havets vågor. Det som idag ligger 286 meter upp var en gång havslinjen och här sköljde vågorna in och spolade bort allt löst material och lämnade kalspolade berghällar. Vandra kalottstigen och du hittar den populära fotoplatsen.
Missa inte: Vandra Kalottstigen >>

KLAPPERFÄLT

De runda klapperstenarna hundratals meter upp bland bergen är ett tydligt tecken från landhöjningen. Dessa stenar har sköljts rena och under år bearbetats och rundats av havets vågor. Ett populärt fält ser du under vandringen upp till Slåttdalsskrevan.
Missa inte: Vandra Skuleskogens Nationalpark >>

BO MITT I HÖGA KUSTEN

<div class="bookingWidget"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <h2>Boka nu</h2><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <form method="post" action="http://friluftsbyn.happybooking.se/"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <table class="sideTable"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tbody><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <span class="date-title" style="padding: 0px">Checka in</span><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <input id="from" name="from" class="checkInsDate" type="text"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <span class="date-title" style="padding: 0px">Checka ut</span><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <input id="to" name="to" class="checkInsDate" type="text"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tbody><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </table><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="buttonHolder"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <input name="submit" class="btn" value="Sök boende online" type="submit"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <input type="hidden" name="lang" value="Svenska" /><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </form><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div>