SÅ GÅR DET TILL ATT HYRA KAJAK

För bokning maila: info@friluftsbyn.se
Det är superlätt att hyra kajak och ge sig ut på härliga äventyr, över dagen eller under flera dagar. Innan du ger dig ut får du skriva på ett dokument som heter ”uthyrningsvillkor”. Det reglerar uthyrningen på samma sätt som när du hyr en bil. Nedan kan du läsa mer om när du kan hämta ut din kajak, när du lämnar tillbaka den, regler samt uthyrningsvillkoren.

Om du bokar kajak i förväg så godkänner du dessa villkor i och med att FriluftsByn bekräftar din bokning.Se därför till att läsa igenom villkoren. Allt är sunt förnuft men det kan ändå vara bra att läst igenom det.

Vi ses!

PRISER

SINGELKAJAK
Dag:
650 kr
Två dagar: 1 000 kr
Tre dagar: 1 500 kr
Ytterligare dygn: 350 kr/dag.
Vecka: 3 000 kr

DUBBEL/TRIPPELKAJAK
Dag: 900 kr
Två dagar: 1 500 kr
Tre dagar: 2000 kr
Ytterligare dygn: 500 kr/dag.
Vecka: 5 000 kr

Priser inkl. all utrustning.
Priser med utgång från Norrfjärden, utkörning till annan plats kan ordnas mot avgift.

1.INFÖR TUREN

Läs igenom hyresavtalet och ta även gärna en titt på de olika turförslagen och välj en rutt som ni tror passar just er. Detta gör att ni sparar tid vid utlämning av kajaker. Dagen innan, ta en titt på vädret för att eventuellt justera planen. Förbokade kajaker återbetalas vid avbokning sju dagar före uthyrningsdatum (Se hyresavtal och villkor). Vill du vara spontan och paddla utefter väder så gör du bäst i att boka några dagar innan, dock med risk för att kajaker kan vara fullbokade. Se även till att du och alla i gruppen har med all utrustning du behöver för att ge er ut på en härlig men även säker upplevelse.
Läs mer: Turförslag >>
Läs mer: Hyresavtal >>
Läs mer: Packlista Kajaktur >>

2.FÖRE TUREN

Samtliga som hyrt kajaker samlas i FriluftsByns besökscenter klockan 09:00 samma dag som ni hyrt kajakena. Innan ni ger er ut skriver ni på hyresavtalet och betalar kvarstående hyresbelopp. Sedan bilar ni ner till Veåsand / Höga Kusten Kajakcentral – ni kan åka med någon av oss på FriluftsByn om plats finnes – detta kan dock inte garanteras.
Missa inte: Film, inför din kajaktur >>
Läs mer: FriluftsByns Besökscenter >>

3.UNDER TUREN

Ta det lugnt och njut. Använd sunt förnuft och utsätt er inte för onödiga risker. Ofta så brukar sunt förnuft råda när man paddlar ut men på väg tillbaka slarvar många och paddlar bland annat för långt från kustbandet. Är du nybörjare och medelvan paddlare, håll dig max 50 meter från land. Precis som när du hyr bil är du ansvarig för eventuella skador som skulle uppstå på den kajak du hyr så var försiktig med stenar vid i och urstigning.

4.EFTER TUREN

Fylld av nya upplevelser så är det dags att bära tillbaka kajaken till den plats där du hämtade ut den. Innan du bär upp kajaken från stranden så ser du till att den är fri från skräp och är rentorkad med svamp, sittbrunn samt förvaringsutrymmen. Flytväst, kjol, paddel, karta och kartfodral återlämnas till FriluftsByns besökscenter. Endast kajak lämnas vid Kajakcentral. När kajakerna ligger på den plats där ni hämtade ut dem ringer du det nummer så hämtar vi upp kajaker. Om möjligt eller avtalat kan ni även åka med tillbaka till FriluftsByn.

UTLÄMNING AV KAJAK 09:00

Du kör till FriluftsByns Besökscenter där du möter upp personal klockan 09:00 – kom gärna fem minuter innan då vi börjar direkt 09:00. Det är viktigt att du håller tiden. Här väljer du ut kajak samt plockar med övrig utrustning. Därefter besiktigar vi tillsammans kajaken och du skriver på uthyrningsvillkoren samt att du förstår att du paddlar på egen risk. Inte svårare än att hyra en bil. Därefter tar du egen bil till Veåsands Havsbad (5 minuter från FriluftsByn). Vi transporterar kajakerna på vagn och möter upp dig vid havsbadet. Beroende på hur mycket du paddlat tidigare tar det allt mellan 20 minuter till en timma att komma igång så räkna med att paddla ut mellan 09:30 – 10:00.

Detta ingår:
Till varje  kajak ingår lån av paddel (finns olika längder), paddlingsflytväst, sittbrunnskapell, inplastad karta över Höga Kusten, Vattendunkar, tvättsvamp, visselpipa, lån av en dry-bag per person. Gratis bilparkering.

ÅTERLÄMNING AV KAJAK SENAST 18:00

Senast 18:00 måste du vara tillbaka med kajak vid Kajakcentralen. Se till att alla personliga ägodelar är utplockade ur kajakens samtliga förvaringsutrymmen. Tvätta ur kajaken, se till att sittbrunnen är ren till nästa gäst.  Bär upp kajakerna till kajakcentralen om inget annat avtalas. Flytväst, kjol, paddel, karta och kartfodral lämnas tillbaka till FriluftsByns besökscenter senast 19:00. Endast kajak lämnas vid Kajakcentral. Du är personligt ansvarig för ej återlämnad utrustning. Meddela FriluftsByn om något hänt med kajaken.

REGLER

 • Minimiålder är 18 år för att hyra kajak. Legitimation fodras.
 • All paddling sker på egen risk.
 • Du använder alltid flytväst när du paddlar (ingår) samt är simkunnig.
 • Vi förbehåller oss rätten att neka kund hyra kajak som är berusad. Vi förbehåller oss även rätten att neka uthyrning om vi anser att kunden är för oerfaren för det rådande, och väntade vädret, eller att kunden på annat sätt utsätter sig för en risk.
 • Om kajaken eller övrig utrustning skadas eller stjäls på grund av ovarsamhet är du ersättningsansvarig. Kolla att dina försäkringar gäller.
 • Nedan uthyrningsavtal skrivs under av FriluftsByn och hyresman innan utlämnande av kajak.

UTHYRNINGSVILLKOR

FriluftsByns tillämpar vilkor för uthyrning av kajak baserat på Svenska Kanotförbundets förhandlingar med Konsumentverket. Nedanstående villkor skrivs under av såväl FriluftsByn och Hyresman innan kajak och övrig utrustning utlämnas.

 1. OM UTHYRNING. Hyra av kajak i FriluftsByn har åldersgräns på 18 år och god simkunnighet är ett krav. Personer under 18 år skall alltid ha vuxen med sig. Giltig legitimation skall uppvisas vid uthyrning.Villkoren avser yrkesmässig uthyrning till konsument och gäller för kajaker som uthyres för enskilt bruk. Hyresmannen får inte hyra ut kanoten till annan part. I uthyrningspriserna ingår flytväst, paddel, kapell, inplastad karta, en dry-bag samt torksvamp och vattendunkar. Paddling sker på egen risk.
 2. BINDANDE BOKNING. Om Kajaker förbokas är bokningen är bindande för båda parter när avtal är undertecknat eller FriluftsByn skriftligen bekräftat hyresmannens beställning. Hyresmannen erlägger vid avtalets ingående en bokningsavgift uppgående till 50% av totala hyresbeloppet. Om kajaken avbokas senare än 7 dagar före hyrestiden betalas bokningsavgift tillbaka förutom en expeditionsavgift på 200 kr per kajak. Vid avbokningar mindre än 7 dagar före hyrestiden betalas bokningsavgiften ej tillbaka .Bokingsavgift betalas alltid tillbaka om hyresman uppvisar intyg från läkare, myndighet eller försäkringsbolag. FriluftsByn behåller dock 200 kr per kajak i expeditionsavgift för administrativt arbete även vid uppvisande av intyg.
 3. TIDER OCH BETALNING. Kajaker lämnas ut 09.00 och lämnas tillbaka senast 18:00 det dygn hyran avslutas så vida inte annat FriluftsByn och hyresman kommer överens om annat. Hyra av kajak skall vara betald innan utlämnande av kajak. Kan hyresmannen inte återlämna kanoten i avtalad tid skall han omedelbart underrätta FriluftsByn. Medger FriluftsByn förlängning av hyra debiteras 250 kr per påbörjad timma och kajak. Medger inte FriluftsByn att hyrestiden förlängs återlämnas kajaken omedelbart på närmsta möjliga plats och förutom 250 kr per påbörjad timma tillkommer en transportkostnad på 500 kr. Om hyresmannen har övergett kajaken är FriluftsByn för att minska skadan skyldig att snarast möjligt låta omhänderta kanoten. Hyresmannen är i sådant fall skyldig att ersätta FriluftsByn de personal- och transportkostnader som varit nödvändiga för att återställa kanoten till sådan plats där den åter kan tagas i bruk av FriluftsByn. Detta utgår på en timkostnad på 200 kr per timma plus transportkostnader.
 4. SKICK PÅ KANOT OCH UTRUSTNING. Det åligger FriluftsByn att vid hyrestidens början avlämna den avtalade kanoten och tillhörande utrustning i sjövärdigt och i övrigt funktionsdugligt skick samt försedd med erforderlig säkerhetsutrustning. Det är hyrestagarens ansvar att den återges i samma skick.
 5. BESIKTNING AV KAJAK OCH UTRUSTNING. Hyresmannen skall vid hyrestidens utgång återlämna kanoten på avtalad plats. Kajaken skall lämnas väl städad ut- och invändigt och i samma skick som vid avhämtandet. FriluftsByn och hyresmannen skall om möjligt gemensamt besiktiga kanoten och hyrd utrustning.
 6. FÖRLUSTER ELLER SKADA PÅ KAJAK ELLER UTRUSTNING. Hyresmannens ansvar vid fel, skada och förlust som uppstått under nyttjandet. Hyresmannen är skyldig att ersätta förlust, onödigt slitage eller skada på kajak eller utrustning till fullkostnadspris, såväl som hemtagningsavgift och reparationskostnad.. Hyresmannen är dock inte ersättningsskyldig för skada som uppkommit genom yttre olyckshändelse utanför hans kontroll, inte heller för FriluftsByn kostnader i anledning av sådan olyckshändelse. Vid fel eller skada på kajak eller tillbehör, liksom vid förlust av kajak eller tillbehör, åligger det hyresmannen att snarast möjligt underrätta FriluftsByn. FriluftsByn skall efter sådan underrättelse ofördröjligen meddela hyresmannen vilka åtgärder han skall vidtaga. Förluster debiteras hyresmannen enligt följande. Trasig/förlorad karta 150 kr. Förlorad flytväst 450 kr. Förlorad paddel 750 kr, Förlorad/Skadad packpåse 300 kr. Skada på kajak bedöms utefter skada och hyresman blir därefter ersättningsskyldig.  Vårdnadshavaren är ekonomiskt ansvarig för sitt barn och dess utrustning om den inte återlämnas i fullgott skick.
 7. PACKUTRYMMEN. FriluftsByn kan ej garantera att kajakens packutrymmen är helt vattentäta. Det är upp till hyrestagarens eget ansvar att skydda sin utrustning såsom värdesaker, sovsäckar och dylikt från vatten. En vattentäta packsäck ingår i uthyrningen.
 8. FÖRBUD. Alkohol, rökning, snusning eller dylikt är förbjudet i våra kajaker. FriluftsByn har rätt att omedelbart upphäva hyreskontraktet om dessa villkor inte efterföljs. Med hänsyn till miljö och andra människors närhet kräver vi att personer som vistas i naturen som röker, snusar eller dylikt tar med sig lämplig förvaring av fimpar, snusrester och dylikt. Vi vill inte se sådant liggandes i naturen.
 9. SEN/UTEBLIVEN ANKOMST. Om hyresmannen efter erhållen bokningsbekräftelse ej dyker upp vid överenskommen bestämd tid, äger FriluftsByn rätt att tillgodoräkna sig den totala hyreskostnaden och ha rätten att hyra ut till annan hyrestagare. FriluftsByn skall dock avvakta en halvtimme efter överenskommen tid. Har hyresmannen i kontakt med FriluftsByn gett skäliga skäl till försening åligger det FriluftsByn att hålla bokade kanoter till hyresmannen anländer.
 10. ÖVERLÅTELSE. Överlåtelse av kontrakt före hyrestidens början har hyresmannen alltid rätt att, istället för avbeställning, överlåta hyreskontraktet till annan person om inte FriluftsByn har grundad anledning att vägra godta denne som hyresman. Den ursprungliga hyresmannen blir därmed fri från alla åtaganden gentemot FriluftsByn.
 11. FÖRSENAD ELLER FELAKTIG LEVERANS. Tillhandahåller FriluftsByn inte kajak i avtalsenligt skick och med avtalad utrustning vid den tidpunkt som överenskommits, är hyresmannen berättigad till sådan nedsättning av hyran som svarar mot förseningen. Om rättelse inte sker inom 3 timmar från avtalad tidpunkt, har hyresmannen rätt att häva avtalet. Hävning får dock inte ske om felet endast är av ringa betydelse för hyresmannen eller om FriluftsByn inom 2 timmar från avtalad tidpunkt tillhandahåller annan likvärdig kanot eller utrustning.
 12. PADDLING SKER PÅ EGEN RISK. Paddling sker på egen risk. Kontrollera med ditt försäkringsbolag att din hemförsäkring/allriskförsäkring eller motsvarande gäller vid hyra av kanot.
 13. TVIST. Tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av dessa villkor skall parterna i första hand försöka lösa genom överenskommelse. Om parterna ej enas kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden, i den mån ärendet är av sådan beskaffenhet att det kan behandlas av nämnden, eller av allmän domstol (tingsrätt). Det är alltid Svensk lag som gäller och regler för Sverige som används

KAJAK PÅ HÖGA KUSTEN

Höga Kusten erbjuder några av Sveriges främsta kajakleder. Klicka vidare för att hitta en tur som passar just dig.